Mp3

Mp3 е съкратено от MPEG-1 Layer 3. Това е аудио формат, чрез който се получава намаляване размера на звуков файл, като се запазва качеството на звучене.

Нуждата от по-малки файлове, но същевременно без голяма промяна в качеството, е причината за  въвеждането на mp3 формата. Представете си, че трябва да изтеглите файл с големина 35 MB чрез модем със скорост 28.8 kbps. Това би отнело около четири часа и то само за един аудио файл.

Mp3 форматът е създаден със съдействието на MPEG (Motion Pictures Expert Group - Експертна група в областта на киното), като самият метод на кодиране е разработен от д-р Карл-Хайнц Бранденбург в сътрудничество c проф. Дитер Сайцер в Германия през 1992 година. Използван е алгоритъм за компресия със загуби.

В момента това е широкоразпространен формат, който позволява да се слуша музика, както чрез компютър, така и чрез други устройства. Първите преносими mp3 плеъри се появяват през 1999 година, а днес песни в mp3 формат могат да се слушат и чрез телефона.

Дали за телефона или за mp3 плеъра си, човек често търси безплатни mp3 файлове. В помощ на потребителя идват много сайтове, които предлагат тази услуга. Някои наистина предлагат безплатни mp3, но не са малко и тези сайтове, в които трябва да се заплаща за сваляне на mp3.